Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Năm 2023, Hải Dương không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 239 vụ tai nạn và va chạm giao thông, trong đó không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra 5 vụ.

TNGTQL5-t8.jpg

​Hình ảnh vụ va chạm giao thông trên QL5 đoạn qua TP Hải Dương 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 239 vụ tai nạn và va chạm giao thông (127 vụ tai nạn giao thông và 112 va chạm, ít nghiêm trọng), làm chết 124 người, bị thương 153 người; so với năm 2022, số vụ tăng 82 vụ (52.2%), giảm 3 người chết (-2.4%) và tăng 85 người bị thương (125%).

Trong năm 2023 không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra 5 vụ, làm 10 người chết, làm 02 người bị thương, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 122 vụ, làm 114 người chết, làm 42 người bị thương, tai nạn giao thông ít nghiêm trọng và va chạm xảy ra 112 vụ làm 109 người bị thương.

Trên các tuyến giao thông đường bộ xảy ra 233 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 120 người, bị thương 152 người; so với năm 2022, số vụ tăng 84 vụ (56.4%), số người chết không đổi, tăng 85 người bị thương (127%). Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt,  làm chết 4 người, bị thương 1 người; so với năm 2022, số vụ tai nạn giao thông đường sắt giảm 3 vụ, giảm 2 người chết.

Năm 2024, toàn tỉnh đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với năm 2023; khắc phục ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các trung tâm đô thị lớn. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".