Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ngành Y tế tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Ngành Y tế Hải Dương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 này bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 31/5, với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
Cụ thể, trong thời gian từ trước, trong và sau Tháng hành động tổ chức các hoạt động:  tập huấn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu tai nạn lao động;cải thiện điều kiện lao động; tiến hành tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo hộ lao động; tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ y tế; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ,khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; tiến hành quan trắc môi trường lao động; rà soát và xây dựng kế hoạch phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh lao động...​