Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ngày 15/5 sẽ diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế

Theo kế hoạch, sáng ngày 15/5, lãnh đạo tỉnh Hải Dương sẽ tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế.
​Ước tính sẽ có khoảng 800 đại biểu tham dự hội nghị. Đến nay, Ban tổ chức hội nghị đã tiếp nhận 2.013 lượt ý kiến, kiến nghị của 264 tập thể, 1.749 cá nhân. Các ý kiến, kiến nghị xoay quanh 5 nhóm vấn đề, gồm: lĩnh vực tổ chức cán bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số; khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện tốt cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế; công tác thu hút xã hội hoá lĩnh vực y tế và quản lý hành nghề y dược tư nhân. UBND tỉnh Hải Dương đã giao các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản. 

Cuộc đối thoại được tổ chức nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế để cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phát triển ngành Y tế, bảo đảm an sinh xã hội. ​​​