Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương 26/3: Kiến tạo mô hình công dân số

Sáng 26/3,  Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số tỉnh năm 2024 với chủ đề “Kiến tạo mô hình công dân số”
​​​​​​​​Dự Chương trình có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Hồ Đức Thắng, Quyền Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Chương trình

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nêu rõ,​ đây là năm thứ 3, tỉnh Hải Dương tổ chức Chương trình ngày Chuyển đổi số của tỉnh. Hải Dương đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ phục vụ cho chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu và có khả năng bứt phá mạnh mẽ để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao. Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh chuyển đổi số là một xu thế tất yếu cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ phát triển do chuyển đổi số mang lại. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực cần phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho người dân về chuyển đổi số; cùng với đó cần phải thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp số, doanh nghiệp công nghệ số. Huy động và phát huy tốt các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho chuyển đổi số.
Tại hội nghị ngày hôm nay, ứng dụng dành cho người dân Smart- HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp được ra mắt, đưa vào hoạt động chính là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ,...  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu các cơ quan, đơn vị của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền  và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cài đặt, khai thác, sử dụng các ứng dụng này một cách hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Khai trương Ứng dụng dành cho người dân Smart -HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết, năm 2024, được Thủ tướng Chính phủ định hướng là năm “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp, công nghệ thông tin; số hoá các ngành kinh tế; quản trị số; dữ liệu số - Động  lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững", theo đó, tỉnh Hải Dương sẽ tập xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thực sự trở thành động lực quan trọng, quyết định thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững. Điều này góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Toàn cảnh sự kiện Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2024


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày 

Tại Chương trình đã ra mắt ứng dùng dành cho người dân ​AppSmart - Hải Dương và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp của tỉnh và Phát động cuộc thi trực tuyến “Nét đẹp đoàn viên” trên App Smart-Hai Duong và công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2023

Cũng trong khuôn khổ sự kiện Ngày Chuyển đổi số tỉnh năm 2024, Viettel, VNPT, Dell Technologies đã tổ chức gian hàng số, giới thiệu một số giải pháp xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đại diện VNPT Hải Dương trình bày giải pháp “Phát triển hạ tầng số đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ người
​dân và doanh nghiệp”​
 
Sở Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2023

Qua 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương trên địa bàn tỉnh​ đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, đã tập trung phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các ứng dụng nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp; Triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong xúc tiến đầu tư và phát triển thương mại điện tử, cung cấp các giải pháp về tài chính điện tử, chuyển đổi số cho các hộ sản xuất nông nghiệp; tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và tổ chức triển khai nhiều hình thức nhằm phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số, Trong 3 năm triển khai Nghị quyết về Chuyển đổi số, tỉnh Hải Dương 02 năm đạt xếp hạng thứ 14 và 01 năm đạt xếp hạng thứ 13 trong 63 tỉnh thành trên cả nước về mức độ chuyển đổi số.​​​