Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch Tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình và tập thể hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2022 - 2024 và Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” lần thứ XII

Ngày 24/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh xây dựng kế hoạch Tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình và tập thể hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2022 - 2024 và Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” lần thứ XII.

​Theo kế hoạch, Lễ tôn vinh và Ngày hội hiến máu được tổ chức vào ngày 19, 20/7/2024 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương).

Nội dung gồm: Tổ chức truyền thông vận động hiến máu trước khi tổ chức và Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình và tập thể tiêu biểu giai đoạn 2022 - 2024, Khai mạc ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” lần thứ XII.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện ...

​Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong các công ty, doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp về ý nghĩa sâu sắc của việc hiến máu cứu người, đồng thời phối hợp huy động ít nhất 700 cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

​Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của việc hiến máu cứu người và phối hợp chỉ đạo huy động ít nhất 800 công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp tham gia hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Công an tỉnh bố trí 01 xe ô tô và cử 10 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ công tác dẫn đường Đội tuyên tuyền lưu động và tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố Hải Dương vào chiều ngày 18/7 và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ chức chương trình từ ngày 19 - 20/7; chỉ đạo công an thành phố đảm bảo an toàn giao thông tại các ngã 3, ngã 4 các tuyến đường hành trình Đoàn diễu hành đi qua.

​Tỉnh đoàn vận động ít nhất 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở Y tế vận động ít nhất 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị y tế tuyến tỉnh tham gia hiến máu và lập danh sách người đăng ký hiến máu gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng giáo viên khối Trung học phổ thông về ý nghĩa, tâm quan trọng của việc hiến máu cứu người và huy động ít nhất 150 cán bộ, viên chức, giáo viên tham gia hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục đưa tin, bài tuyên truyền về hoạt động hiến máu tình nguyện, gương điển hình tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu tình nguyện trước, trong và sau ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” 2024.
 
Sở Nội vụ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoàn thiện hồ sơ và chủ trì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện giai đoạn 2022 - 2024.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để Hội chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật bố trí địa điểm, âm thanh, ánh sáng và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng và các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu và đạt kết quả.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các đơn vị có thành viên tham gia Ban chỉ đạo cần gương mẫu, nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo ngành dọc, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu, phấn đấu ít nhất 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia hiến máu. Lập danh sách người đăng ký hiến máu gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

UBND thành phố Hải Dương chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Hải Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh treo băng rôn, panner tuyên truyền trên một số đường phố chính của thành phố Hải Dương.

HCT do tinh to chuc ton vinh.pdf