Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ngày hội STEM cấp tỉnh năm học 2023-2024

Sáng 13/4, tại trường THPT Hà Bắc (Thanh Hà), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Hùng Vương  khai mạc Ngày hội STEM cấp tỉnh năm học 2023-2024.
Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội STEM cấp tỉnh.

Ngày hội STEM cấp tỉnh năm học 2023- 2024 được tổ chức ngày 12 - 13/4 với các hoạt động: Trang trí gian hàng; chấm các gian hàng, sản phẩm STEM; tham quan các gian hàng, sản phẩm STEM; hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong trường trung học, và Thi đấu Robotics.

Tham gia ngày hội, có 12 gian hàng của 12 phòng Giáo dục và Đào tạo​ các huyện, thị xã, thành phố trưng bày 173 sản phẩm cấp THCS; 20 gian hàng trưng bày 190 sản phẩm cấp THPT. Mỗi sản phẩm trưng bày đều có poster hoặc bảng thông tin ngắn gọn về sản phẩm, ghi tên sản phẩm, tên chủ thể dạy học STEM, tên học sinh, tên lớp, trường, vật liệu chính làm sản phẩm, tác dụng ý nghĩa của sản phẩm.

Các đại biểu tham quan các gian hàng
Ngày hội nhằm tạo sân chơi khoa học bổ ích, nâng cao sáng tạo học sinh, tạo động lực hứng thú để các trường tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo dục STEM.