Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phân bổ gần 10 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 4/3, đại diện Sở Y tế cho biết ngành vừa phân bổ 9,7 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn Hải Dương năm 2024.
​​​​
Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Minh Tân, Nam Sách
So với năm 2023, kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tăng trên 4 tỷ đồng và độ tuổi người được chăm sóc sức khỏe giảm từ 65 tuổi xuống còn 60 tuổi. TP Hải Dương được phân bổ nhiều nhất 1,282 tỷ đồng, huyện Tứ Kỳ 897 triệu đồng...

Hiện toàn tỉnh có 330.142 người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, với 3 dịch vụ khám gồm: điện tâm đồ, đường máu mao mạch và siêu âm.