Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2024

Ngày 20/02, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch  về tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.
Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày 15/3 từ ngày 01/3-31/3/2024. Cung cấp hàng hoá, đảm bảo thông tin minh bạch, chất lượng, an toàn vì người tiêu dùng. Tư vấn mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng; Niêm yết rõ thông tin sản phẩm, giá bán sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tính năng và hướng dẫn sử dụng, đồng thời giải đáp thắc mắc cho người tiêu dùng. Các đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu. Hoà giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và người bán hàng trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại khi được yêu cầu. Đặt và duy trì cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hoá. Thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng hàng hoá; thiết lập công khai đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng phù hợp với cấp độ chợ, trung tâm thương mại đã được phân loại theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày 15/3 nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.