Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phát triển đô thị Hải Dương hướng đến một nền kinh tế năng động, phát triển nhanh và bền vững

Theo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển đô thị Hải Dương cần hướng đến một nền kinh tế năng động, phát triển nhanh và bền vững.


​​​Hệ thống đô thị Hải Dương được định hướng hình thành chuỗi liên kết đô thị có tính chất tác động tương hỗ phát triển. Gồm 1 đô thị trung tâm (thành phố Hải Dương); 4 đô thị động lực (thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, huyện Thanh Miện); 5 đô thị vệ tinh (thị trấn Lai Cách, thị trấn Gia Lộc, thị trấn Tứ Kỳ, thị trấn Thanh Hà, thị trấn Nam Sách) và 2 đô thị chuyên biệt (thị trấn Ninh Giang, thị trấn Phú Thái). Các đô thị cũ, mới, các điểm dân cư được bố trí và phân bố trên các tuyến giao thông chính như QL5, QL 37... Phát triển theo nhiều tuyến xuất phát từ đô thị trung tâm TP. Hải Dương. Hình thành các đô thị động lực ở đó xây dựng các khu công nghiệp, hạ tầng cơ sở tạo điều kiện tốt về phục vụ công cộng, sinh hoạt văn hoá, môi trường cảnh quan giống đô thị trung tâm để thu hút lao động, bố trí dân cư và giúp phần giải toả đô thị trung tâm. Hình thành các đô thị vệ tinh giúp phân tán bớt dân cho đô thị trung tâm. Đảm bảo đô thị trung tâm phát triển và nhằm tạo điều kiện sống có lợi hơn cho dân cư đô thị. Xây dựng phát triển “Đô thị xanh sinh thái – thông minh – hiện đại – năng động – phát triển bền vững".

PTdothi.jpg

Dự báo giai đoạn 2021 – 2030 h thống đô thị tỉnh Hải Dương phát triển với 28 đô thị trong đó có 14 đô thị hiện trạng và thêm mới 14 đô thị cụ thể:

+ 1 đô thị loại I là thành phố Hải Dương

+ 1 đô thị loại II là thành phố Chí Linh  thành phố Chí Linh được nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II)

+ 1 đô thị loại III là đô thị Kinh Môn (dự kiến thành lập thành phố)

+ 7 đô thị loại IV  là đô thị Bình Giang (dự kiến thành lập thị xã Bình Giang), thị trấn Nam Sách (mở rộng), thị trấn Gia Lộc (mở rộng) , thị trấn Lai Cách (mở rộng), thị trấn Phú Thái (mở rộng), thị trấn Ninh Giang (mở rộng), thị trấn Thanh Miện.

+ 18 đô thị loại V trong đó có 4 đô thị hiện hữu là thị trấn Cẩm Giang, thị trấn Tứ Kỳ (dự kiến mở rộng), thị trấn Thanh Hà (dự kiến mở rộng), đô thị Hưng Đạo; 2 đô thị đã được công nhận mới là đô thị Thanh Quang (được công nhận đô thị loại V năm 2021), đô thị Đoàn Tùng (được công nhận đô thị loại V năm 2022);  nâng cấp cho 12 đô thị trên cở sở nâng cấp các xã nông thôn có điều kiện kinh tế xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phát triển, gồm các đô thị: Tân Trường, Lương Điền, (huyện Cẩm Giàng); Tứ Cường (huyện Thanh Miện); Nghĩa An, Ứng Hoè (huyện Ninh Giang); Nguyên Giáp – Tiên Động (huyện Tứ Kỳ); Minh Tân (huyện Nam Sách); Quang Minh, Yết Kiêu (huyện Gia Lộc); Đồng Cẩm, Cộng Hoà (huyện Kim Thành); Tân An – Thanh Hải (huyện Thanh Hà).