Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối đền thờ Khúc Thừa Dụ, Kiến Quốc - Đông Xuyên, giai đoạn 1

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  2817/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối đền thờ Khúc Thừa Dụ, Kiến Quốc - Đông Xuyên, giai đoạn 1 (đoạn từ Đền thờ Khúc Thừa Dụ đến đường 396) tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương của Ban  quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang