Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở gia công cơ khí chính xác tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng,

Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  194/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở gia công cơ khí chính xác tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH một thành viên Việt Bảo An