Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đào mới sông hút trạm bơm từ ao chuyển đổi hộ ông Nguyễn Xuân Nhất đến Nghĩa trang liệt sỹ xã Thạch Lỗi”

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1343/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đào mới sông hút trạm bơm từ ao chuyển đổi hộ ông Nguyễn  Xuân Nhất đến Nghĩa trang liệt sỹ xã Thạch Lỗi” tại xã Thạch Lỗi, huyện  Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương của Ủy ban nhân dân xã Thạch Lỗi