Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 30/1/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc  lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương tại xã Kim Xuyên,  huyện Kim Thành và xã Thượng Quận thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương