Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến nông sản và bao bì xuất khẩu Hùng Sơn

​Ngày 13/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến nông sản và bao bì xuất khẩu Hùng Sơn tại thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH chế biến nông sản & bao bì xuất khẩu Hùng Sơn​