Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng đường trục Đông Tây trên địa bàn huyện Kim Thành,

Ngày 9/1/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng đường trục Đông Tây trên địa bàn huyện Kim Thành,  đoạn từ nút giao lập thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên đến bùng binh xã  Ngũ Phúc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Thành