Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới giáp KCN Kim Thành, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (GĐI)

Ngày 16/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định  123/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới giáp KCN  Kim Thành, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (GĐI)