Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỷ lệ 1/2000

​Diện tích lập Quy hoạch khoảng 250ha thuộc địa giới hành chính: thị trấn Gia Lộc, xã Hoàng Diệu, xã Gia Khánh, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc;

Việc hình thành Khu công nghiệp Hoàng Diệu nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; giải quyết việc làm cho người lao động địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ; có hệ thống công trình dịch vụ, công trình xã hội công cộng tiện ích, thiết chế công đoàn phục vụ người lao động trong Khu công nghiệp, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo kiến trúc cảnh quan và môi trường khu vực; Đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

Khu công nghiệp Hoàng Diệu là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội và tiện ích. Khu công nghiệp thu hút các ngành chi tiết thuộc ngành Công nghiệp chế biến chế tạo nằm trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam có công nghệ sản xuất tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường; các ngành sản xuất sản phẩm từ công nghệ mới, kỹ thuật cao và ngành công nghiệp hỗ trợ; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời mái nhà; sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống; Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá; Xây dựng, kinh doanh kho bãi, nhà xưởng cho thuê, văn phòng, bãi đỗ xe và hoạt động hỗ trợ vận tải, logistic; trung tâm dữ liệu; Các dịch vụ hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp....​