Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 và chia sẻ, thảo luận về phương hướng hoạt động của Ủy ban trong năm 2024 với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Dương, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Theo thống kê, năm 2023, tại Việt Nam có 381 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động. Các tổ chức này hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương đồng loạt đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác quản lý vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong năm 2023, giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài giải ngân cho Việt Nam đạt hơn 228,7 triệu USD, tăng 4,9 triệu USD so với năm 2022. Qua đó, thể hiện nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp công tác vận động, tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện.

Việc triển khai các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp rất lớn trong công tác đối ngoại, tạo tiền đề thu hút nguồn lực phi chính phủ nước ngoài, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những kết quả đạt được trong công tác vận động, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới.

Tại Hải Dương, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 15 tổ chức PCPNN và cơ quan nước ngoài đã và đang triển khai các khoản viện trợ tại tỉnh Hải Dương, cụ thể: Tổ chức Good People International (Hàn Quốc), Tổ chức Tzuchi (Đài Loan), Tổ chức COPION (Hàn Quốc), tổ chức ALPHEDA (Ô-xtrây-li-a), Tổ chức OneSky (Mỹ), Tổ chức Hoa Trang Fleur Blanche (Pháp)... Các tổ chức PCPNN khi về hoạt động tại địa phương đều có Giấy đăng ký hoạt động và triển khai các hoạt động viện trợ theo đúng quy định, tôn trọng pháp luật của nhà nước cũng như truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; chưa xảy ra vấn đề hoặc vụ việc gì vi phạm pháp luật cũng như xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 23 khoản viện trợ là các dự án, phi dự án. Tổng giá trị các khoản viện trợ do UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt là 1.978.003,89 USD tăng 62,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giải ngân thực tế là 1.698.750,6 USD, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm ngoái (có biểu mẫu thống kê gửi kèm). Các khoản viện trợ do các tổ chức PCPNN viện trợ trước khi triển khai tại tỉnh Hải Dương đều được thẩm định và phê duyệt theo quy định. Các tổ chức PCPNN đều tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của của tỉnh triển khai các khoản viện trợ theo đúng cam kết, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025; tập trung thu hút viện trợ cho các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục – đào tạo; y tế; tài nguyên môi trường; giải quyết các vấn đề xã hội...


Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phi chính phủ nước ngoài; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương với trung ương trong quản lý, giám sát hoạt động và viện trợ, bảo đảm các yêu cầu về an ninh - chính trị và đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

​giao