Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 4)

Sáng 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 3 (lần 4) để xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

​​
Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung liên quan đến Tờ trình đề nghị bãi bỏ Hướng dẫn 3224/HD-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về một số chỉ tiêu khi xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời nhấn mạnh: Việc bãi bỏ Hướng dẫn 3224/HD-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện tính giá đất theo đúng Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ. Sau khi bãi bỏ Hướng dẫn 3224/HD-UBND ngày 07/11/2022, sẽ triển khai xây dựng và ban hành Quy định cụ thể của tỉnh về thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng; chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý vận hành; lợi nhuận của nhà đầu tư.


Đồng chí Nguyễn Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại phiên họp

UBND tỉnh giao giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng; chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý vận hành; lợi nhuận của nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

Trong khi UBND tỉnh chưa ban hành quy định trên thì đơn vị tư vấn xác định giá đất do cơ quan tài nguyên và môi trường thuê có trách nhiệm đề xuất trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất làm cơ sở để cơ quan tài nguyên và môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét, thống nhất làm căn cứ hoàn thiện phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định.


Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Tùng phát biểu tại phiên họp

Đối với 02 báo cáo của Sở Giao thông vận tải về: Kết quả tính toán thời gian thu phí còn lại từ ngày 01/01/2019 sau chu kỳ 03 năm (2020 – 2022) và Dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thu phí của Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức BOT; Kế hoạch bảo trì đến hết thời gian thu phí còn lại của Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức BOT. Qua nghe báo cáo, UBND tỉnh thống nhất đối với đề xuất của Sở Giao thông vận tải. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, tính toán thời gian thu phí còn lại từ ngày 01/01/2019 sau chu kỳ 03 năm (2020 – 2022) của Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê của Tổ chuyên gia, chấp thuận kết quả rà soát, tính toán điều chỉnh thời gian thu phí còn lại từ ngày 01/01/2019 của dự án sau chu kỳ 03 năm liên tiếp (2020, 2021, 2022) theo Mục 1 nêu trên là 8 năm 05 tháng 10 ngày và  Dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh nội dung thời gian thu phí của Hợp đồng số 214/HĐKT và các Phụ lục Hợp đồng đã ký giữa Sở Giao thông vận tải Liên danh TLG® – Nam Cuong Ha Noi Group để triển khai các bước tiếp theo.

UBND tỉnh giao Cục thuế tỉnh kiểm tra xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán hàng năm phù hợp nội dung của Hợp đồng BOT (xem xét phần trích khấu hao tài sản cố định là khoản thu nhập của doanh nghiệp, tuy nhiên phần tài sản đã được hoàn vốn theo hợp đồng).


Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ phát biểu tại phiên họp

Đối với Kế hoạch bảo trì đến hết thời gian thu phí còn lại của Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức BOT, UBND tỉnh nhất trí việc kinh phí sửa chữa được lấy từ nguồn thu phí của dự án, theo phương án tài chính kèm theo Phụ lục hợp đồng số 01/2020/PLHĐ ngày 02/12/2020 giữa Sở Giao thông vận tải Hải Dương và Liên danh Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hợp đồng số 214/HĐKT và các Phụ lục Hợp đồng. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH BOT đường 188 có trách nhiệm hàng năm, rà soát, lập phương án bảo trì điều chỉnh (nếu có) cho năm tiếp theo trên cơ sở tổng chi phí bảo trì không thay đổi.


Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến đối với tờ trình của Sở Xây dựng về Đề án đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III, ​ UBND tỉnh đề nghị đối với nhóm tiêu chí Kinh Môn mới đạt mức trung bình và tối thiểu thì cần kế hoạch, lộ trình tiếp tục khắc phục. Sau khi Kinh Môn được công nhận là đô thị loại III, địa phương cần sớm lập hồ sơ xây dựng lên thành phố. Kinh Môn cần đặc biệt quan tâm vấn đề thu gom xử lý nước thải; làm rõ việc đánh giá tiêu chí về vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, có kế hoạch và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thị xã cũng cần khắc phục tồn tại một số bến thủy nội địa, bến bãi; cần đưa vào quy hoạch thị xã và quy hoạch các xã, phường, chỉ để tồn tại một vài bến bãi, bến thủy nội địa phục vụ việc tập kết than tro, vật liệu xây dựng…

Đồng thời giao Sở Xây dựng hướng dẫn thị xã Kinh Môn, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn thiện đề án báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian này, thị xã Kinh Môn cần phải có kế hoạch khắc phục ngay những tiêu chí chưa đạt…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân phát biểu kết luận tại phiên họp

Đối với báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh (05/11/1994-05/11/2024); UBND tỉnh cơ bản nhất trí đề xuất về thời gian,địa điểm  nội dung, chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm. Dự kiến Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, vào cuối tháng 5/2024, với khoảng 460 đại biểu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân cũng lưu ý: Việc tổ chức cần được thực hiện chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến đối với tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư sửa chữa một số hạng mục công trình khu mộ liệt sĩ Hải Hưng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 tỉnh Quảng Trị. UBND tỉnh thống nhất giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên là đầu mối, đại diện hai tỉnh tham mưu các văn bản liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu thành lập Tổ công tác phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên với các đơn vị quản lý mộ nghĩa trang tỉnh Quảng Trị thực hiện theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công, sửa chữa, đảm bảo chính xác, chất lượng, tiến độ và theo hướng dẫn của tỉnh Quảng Trị.