Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phiên họp UBND tỉnh tháng 5, năm 2024 (Lần 5)

Sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 5, năm 2024 (Lần 5). Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Tại phiên họp, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung liên quan đến danh mục bảo trì, sửa chữa công trình từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Qua nghe báo cáo, UBND tỉnh thống nhất chủ trương bảo trì, sửa chữa công trình từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo đề nghị của Sở Xây dựng. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đơn vị chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, hình thức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương, nâng cao hiệu quả, chất lượng bảo trì, sửa chữa các công trình, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước và theo quy định của pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại phiên họp

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn để đảm bảo thực hiện việc sửa chữa, bảo trì cho từng công trình theo quy định. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, đánh giá cụ thể chất lượng, khối lượng các hạng mục của công trình cần sửa chữa, bảo trì và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trên cơ sở nội dung sửa chữa, bảo trì chính được UBND tỉnh chấp thuận.

Đối với đề xuất phê duyệt danh mục và bổ sung kinh phí thực hiện các công trình sửa chữa định kỳ đường tỉnh năm 2024 (đợt 2) từ nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024 của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển nguồn sang 2024 cho Sở Giao thông vận tải để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý tài chính và xây dựng cơ bản hiện hành và pháp luật có liên quan.  Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về chất lượng công trình.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại phiên họp

Đối với các nội dung liên quan tới Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí đối với đề xuất của Sở Tài chính đối với các chỉ tiêu báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch HD; Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về việc xây dựng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistic, cảng thủy nội địa Ninh Giang tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang và kết quả thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 4019/UBND-VP, ngày 25/10/2023. Dự án đầu tư xây dựng trung tâm logistics, cảng thủy nội địa Ninh Giang dự kiến sử dụng đất gần 27 ha đất, nằm trên địa bàn xã Hồng Phúc, xã Kiến Quốc (Ninh Giang). Dự án có công suất thiết kế 3 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.394,2 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư dự án là  xây dựng Trung tâm logistics, cảng thủy nội địa Ninh Giang nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, bốc xếp, lưu giữ, phân phối hàng hóa của khu vực; là đầu mối giao thông, giao nhận vận tải đa phương thức, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu ngay sau phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, mời nhà đầu tư quan tâm về làm việc, hướng dẫn toàn bộ hồ sơ dự án; chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ninh Giang và đơn vị liên quan để hướng dẫn, thẩm định hồ sơ; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định toàn bộ hồ sơ dự án, khẩn trương hoàn thiện báo cáo chi tiết UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 27/5.


Đồng chí Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến đối với Tờ trình về việc tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh năm 2024 của Sở Nội vụ; UBND tỉnh cơ bản thống nhất đối với các nội dung trong báo cáo. Hiện chỉ tiêu còn thiếu so với biên chế được giao năm 2024 tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 63 biên chế, do đó cần thiết phải tổ chức thi tuyển công chức để đảm bảo đủ số lượng công chức làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu  Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện báo cáo BCS Đảng UBND tỉnh, trình BTV Tỉnh ủy trong thời gian tới.  

Đối với 02 báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ và việc ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, và các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp hỗ trợ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tổ chức kỳ thi an toàn, hiệu quả, kết hợp quảng bá hình ảnh tỉnh Hải Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các đơn vị, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo để trình Thương trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.


Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại phiên họp

Về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đây là việc làm quan trọng tổ chức hàng năm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng ký ban hành kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện, nhằm đảm bảo tổ chức thi tốt nghiệp THPT an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đối với báo cáo của UBND thành phố Hải Dương về việc đầu tư công trình nhà lớp học xuống cấp, mất an toàn đối với Trường Mầm non Bình Minh và Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.


Đồng chí Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương báo cáo tại phiên họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, UBND cơ bản thống nhất báo cáo UBND tỉnh theo nội dung đề nghị của UBND thành phố Hải Dương với nguyên tắc không làm lãng phí nguồn lực sau đầu tư, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả đầu tư, sử dụng. Giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến cuộc họp, hoàn thiện lại báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.