Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 5, năm 2024 (Lần 1)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng5, năm 2024 (Lần1) vào chiều thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Về việc đề xuất phương án đầu tư thực hiện một số công trình trên địa bàn thành phố Hải Dương (Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phườngThanh Bình, thành phố Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2, báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnhtháng 4 lần 6).

* Thời gian: Từ 14h00' đến 14h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

2. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Vướng mắc giải phóng mặt bằng tuyến đường khớp nối khu đô thị Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương với đường Ngô Quyền (Quốc lộ 37 đoạn qua thành phố Hải Dương).

* Thời gian: Từ14h30' đến 15h00'.

* Mời dự:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Thành Đô (giao UBND thành phố Hải Dương mời).

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo các nội dung:

3.1. Chủ trương xây dựng mới Rạp chiếu phim Thống Nhất, số 28 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương.

3.2. Tờ trình về việc đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 4 lần 3).

3.3. Dự thảo Đề án sáp nhập Ban quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn vào Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và đổi tên thành Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Hải Dương trực thuộcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: Từ 15h00' đến 16h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 3.1); Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh (nội dung 3 .2); Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (nội dung 3.2, 3.3); Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Cẩm Giàng (nội dung 3.3).

4. Sở Công Thương báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 4 lần 5).

* Thời gian: Từ 16h00' đến 16h30'.

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp - Sở Công Thương (giao Sở Công Thương mời).

5. Sở Nội vụ báo cáo nội dung: Tờ trình về phương án sắp xếp Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

* Thời gian: Từ 16h30 'đến 17h00'.

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống (giao Sở Khoa học và Công nghệ mời).

GM hop UBND tinh thang 5 lan 1.pdf