Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 3)

Chiều 24/1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 3). Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Tại phiên họp, Sở Nội vụ báo cáo về việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.


Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023- 2025 trên địa bàn tỉnh là 38 đơn vị, trong đó: Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiên sắp xếp 33 đơn vị (gồm 30 xã, 01 phường, 02 thị trấn); Số lượng đơn vị hành chính cấp xã đề nghị không thực hiện sắp xếp 05 đơn vị (04 đơn vị của thành phố Hải Dương và 01 đơn vị của thành phố Chí Linh). Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp 23 đơn vị (gồm 18 xã, 02 phường, 03 thị trấn). Số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 01 đơn vị xã Kim Xuyên huyện Kim Thành. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp 207 đơn vị (gồm 151 xã, 46 phường, 10 thị trấn) giảm 28 đơn vị (gồm 27 xã, 01 phường).

Phương án sắp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và phương án sắp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2026-2023 đã được cập nhật bổ sung vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp, cấp xã dự kiến có 53 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ch​ủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 nhằm phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, UBND cơ bản thống nhất nội dung tiếp thu, hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo báo cáo của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 58/BC-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2024. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung báo cáo để UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025, trước khi báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.


Đồng chí Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội Vụ giải trình, tiếp thu ý kiến tại phiên họp

Về thời gian hoàn thiện hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã trước ngày 31/3/2024. UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cấp huyện thông qua, sau đó tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2024. UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh trước ngày 30/4/2024 và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp Sở Nội vụ kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương.

Đối với với báo cáo của Sở Xây dựng về việc kiểm soát thị trường bất động sản đảm bảo an toàn, lành mạnh và bền vững, qua tổng hợp kết quả báo cáo của UBND cấp huyện, các dự án trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 đã được chấp thuận hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư đạt tỷ lệ thấp (khoảng 20%). Tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh vẫn đang trầm lắng. Nhiều cuộc tổ chức bán đấu giá đất ở không có người mua, phải giảm giá và tổ chức đấu giá lại nhiều lần nhưng cũng ít được người dân quan tâm. Theo dự báo, thị trường bất động sản còn khó khăn trong một vài năm tới. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án dân cư, đô thị đang triển khai thi công xây dựng hạ tầng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Các dự án này khi đủ điều kiện chuyển nhượng sẽ là nguồn cung lớn. Để bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án, giảm nguy cơ xảy ra tình trạng "bong bóng" bất động sản để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, cụ thể các địa phương, sở, ngành liên quan về một số vấn đề về phát triển dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh...

 

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn báo cáo tại phiên họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định đây là vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Việc kiểm soát thị trường bất động sản bảo đảm an toàn, lành mạnh và bền vững nhằm thực hiện các công điện của Chính phủ. Để giá trị bất động sản tăng cao, cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng; chỉ phát triển các dự án khu dân cư, đô thị đủ để tạo nguồn chi phát triển đầu tư công, phát triển văn hóa vật chất, tinh thần, an sinh xã hội, không phát triển tràn lan...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiểm soát thị trường bất động sản bảo đảm an toàn, lành mạnh và bền vững trên địa bàn tỉnh rất quan trọng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả cần có giải pháp cụ thể, thiết thực và sự tham gia ý kiến sâu kỹ của các sở, ngành, địa phương. Đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc đánh giá nhu cầu về nhà ở, đề xuất triển khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình hình thực tiễn về bất động sản tại địa phương tránh lãng phí nguồn lực về đất đai…; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc kiểm soát thị trường bất động sản đảm bảo an toàn, lành mạnh, bền vững.


Đồng chí Trần Hồ Đăng, Chủ tịch thành phố Hải Dương phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến đối với báo cáo Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung mở rộng thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang) và  thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà) đến năm 2035, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí theo nội dung Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch của hai địa phương, đồng thời đề nghị UBND huyện Ninh Giang và UBND huyện Thanh Hà tiếp thu ý kiến  của các sở, ngành, đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện trình tự lấy ý kiến, tính chính xác của hồ sơ lấy ý kiến theo quy định; nội dung tổng hợp, báo cáo, giải trình ý kiến; tính chính xác của số liệu khảo sát hiện trạng (ranh giới, diện tích, dân số, hiện trạng sử dụng đất, các dự án đầu tư xây dựng tại thời điểm lập nhiệm vụ quy hoạch); căn cứ, cơ sở của dự báo quy mô dân số quy hoạch. Giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tham mưu dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng cơ bản nhất trí đối với Phương án quy hoạch tại vị trí trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh sau khi di chuyển ra Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh và một số cơ quan đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hải Dương. Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến cuộc họp hoàn thiện báo cáo; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó lưu ý báo cáo cần ngắn gọn, đầy đủ các nội dung, sự cần thiết lập phương án, căn cứ pháp lý lập phương án, nội dung phương án, tổ chức thực hiện, đề xuất, kiến nghị; hoàn thành trước ngày 30/01/2023.

​