Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phiên họp UBND tỉnh tháng 2 (lần 2)

Chiều 21/2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 2 (lần 2) để nghe và thảo luận, cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

HOPUBT2-lan2-1.JPG

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn NSĐP 5 năm 2021-2025; phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023 sang năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào kết quả xác định giá đất cụ thể và tiến độ thu tiền sử dụng đất của các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh, tỉnh dự kiến thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 7.870 tỷ đồng so với kế hoạch giao (kế hoạch là 35.769,8 tỷ đồng). Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm 354,5 tỷ đồng củ 5 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 dư vốn. Đồng thời giao tăng 4.939 thu từ sử dụng đất 5 năm 2021-2025 để phân bổ cho 27 dự án cấp bách cần thiết khởi công sớm, gồm 2 dự án khởi công mới đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, bổ sung danh mục và phân bổ cho 18 dự án và hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, giao cấp huyện thực hiện 7 dự án. Tổng kế hoạch vốn năm năm 2024 chưa phân bổ là 340 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trích 146,5 tỷ đồng phân bổ cho 8 dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 là 650,8 tỷ đồng.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung các dự án cấp thiết phục vụ nhiệm vụ phát triển xã hội. Các dự án được cân nhắc, đề xuất triển khai theo thứ tự ưu tiên. Bao gồm các công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin.

Đối với phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu việc triển khai phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật, rà soát số liệu, bảo đảm danh mục và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 đúng quy định.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và thống nhất với nội dung báo cáo điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh ra địa điểm mới. Trong đó, nhất trí điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án, bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng nguồn ngân sách trung ương năm 2023  làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đồng thời làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

HOPUBT2-lan2-2.JPG

 Các đại biểu dự phiên họp

Đối với tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, định mức chi các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025, UBND tỉnh thống nhất theo các nội dung dự thảo của Sở Y tế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị Sở Y tế tiếp thu các ý kiến, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về các nội dung: Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh của CTCP xây dựng và thương mại Phượng Hoàng; Tờ trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại phía Bắc đồi Ông Sao thuộc phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh.