Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phổ biến kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường học

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường học với sự tham gia của gần 2.100 em học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hải Dương.

 Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ.
Trong buổi chào cờ đầu tuần, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Cừ thành phố Hải Dương đã được Sở Công Thương tuyên truyền các nội dung: Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024; các nội dung kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, đặc biệt đối với đối tượng yếu thế là học sinh; mua sắm an toàn trên môi trường không gian mạng, an toàn thực phẩm trong học đường…; qua các thông tin được tìm hiểu, tuyên truyền các em học sinh hiểu rõ và nắm được nội dung: “Người tiêu dùng thường ở vị trí yếu thế hơn trong quan hệ mua, bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Chính vì vậy, cần thiết có sự điều chỉnh của pháp luật và sự giám sát nhất định của nhà nước vào mối quan hệ tiêu dùng này để đảm bảo cân bằng lợi ích, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng và của tổ chức, cá nhân kinh doanh” và cơ quan giải quyết khi quyền lợi của người tiêu dùng bị đe dọa, xâm phạm, các số điện thoại hỗ trợ cần thiết...

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức với sự phối hợp giữa Nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước đã thể hiện rõ nét sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về pháp luật ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường./. ​​