Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Chiều 8/1, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra trực tiếp hiện trường để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan...

Sau khi kiểm tra thực tế Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu làm rõ 1 số diện tích chưa được bàn giao mặt bằng liên quan đến khu vực chồng lấn giữa dự án với đường 62 mét và một số hộ dân của thành phố Hải Dương, huyện Gia Lộc chưa bàn giao. Đồng thời yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận theo nguyên tắc vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, vừa đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất đối với người dân; sau đó mới tính đến phương án cưỡng chế đối với trường hợp không chấp hành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Sở Tài chính, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, thành phố Hải Dương phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, khẩn trương bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quyết định phê duyệt.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện dự án theo đúng quyết định được phê duyệt

Đối với dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hồng Đức - Hưng Long (huyện Ninh Giang), đây là dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hồng Phúc – Hưng Long có tổng diện tích thực hiện dự án được phê duyệt là 497.790 m2. Trong đó, đất quy hoạch cụm công nghiệp là 493.143 m2, đất bù hoàn trả mương 4.847 m2. Diện tích 235.974 m2 đã chuyển mục đích sử dụng đất cho 4 dự án thuê. Diện tích phải thu hồi, chuyển mục đích để giao cho nhà đầu tư là 260.455 m2.  Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Ninh Giang rà soát báo cáo bằng văn bản, trong đó, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, giải pháo thực hiện, đặc biệt là trình tự, thủ tục đầu tư một số hạng mục, quy trình giao chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và huyện Ninh Giang báo cáo bằng văn bản. Sở Công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, để làm cơ sở xem xét giải quyết đề nghị của chủ đầu tư.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Công thương hoàn thiện báo cáo chỉ rõ những vướng mắc của Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm Công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long, huyện Ninh Giang

Kiểm tra thực tế tại Dự án Xây dựng Khu dân cứ thị trấn Tứ Kỳ, đây là dự án có tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng là 151.238 m2 liên quan đến 411 hộ dân. Trong đó đất ở có 50 hộ, đất ở có 56 hộ, đất nông nghiệp của UBND thị trấn và 305 hộ gia đình, cá nhân. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Huyện ủy, UBND huyện và thị trấn Tứ Kỳ tiếp tục tuyên truyền, vận động, triển khai dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó cần căn cứ quy định, tình hình thực tế áp dụng mức hỗ trợ cao nhất trong bồi thường cho người dân, tuy nhiên kiên quyết thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định, nhất là đối với những diện tích thuộc diện thu hồi; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân Đối với diện tích đất thổ cư khi thu hồi phải bố trí tái định cư cho người dân…


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại Dự án Xây dựng Khu dân cứ thị trấn Tứ Kỳ

Cũng trong buổi chiều, Đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường về việc xây dựng một số dự án kết nối giao thông trên địa bàn huyện Gia Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải đề xuất đưa vào đầu tư công tuyến đường gom từ cầu phao Ô Xuyên đến quốc lộ 38. Với đề xuất xây dựng đường tránh quốc lộ 37 kết nối huyện Gia Lộc với thành phố Hải Dương, 2 địa phương cần bàn bạc, xây dựng phương án thống nhất để cùng thực hiện.​