Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sáng 17/6, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của ngành.
​​
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai công tác lao động, người có công. ​​Bên cạnh đó, các lĩnh vực việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, trẻ em, phòng chống tệ nạn đã cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Tuy nhiện, trong quá trình triển khai khai nhiệm vụ, Ngành Lao động TBXH còn gặp một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như : Số lượng doanh nghiệp, quy mô dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng lao động lớn, lao động trên địa bàn không đáp ứng đủ, dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động; chưa có nhiều giải pháp để xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập; chưa đặt được chỉ tiêu về tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH;  Tỷ lệ hộ nghèo không có khả năng lao động trong toàn tỉnh chiếm tỷ lệ cao; Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chưa thực hiện được; Công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt thấp....​

Tại Hội nghị các đại biểu cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục về các lĩnh vực của Ngành như lĩnh vực lao động việc làm, người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn, trẻ em…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần cập nhật thông tin về thị trường lao động, có kế hoạch triển khai công tác dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường. Đánh giá năng lực đào tạo, tuyển dụng của từng trường nghề trên địa bàn, nhằm kích cầu đào tạo trong thời gian tới. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà nước, trường nghề với doanh nghiệp để kết nối đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội ​ sớm phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phần mềm dữ liệu về lao động của Hải Dương. Trong đó, đánh giá đầy đủ về lực lượng lao động Hải Dương, bao gồm người lao động Hải Dương làm việc ở tỉnh ngoài, lao động tỉnh ngoài làm việc tại Hải Dương, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, độ tuổi lao động, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… Đây sẽ là số liệu dùng chung cho mọi hoạt động liên quan của tỉnh.
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực quản lý của ngành như công tác người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em và một số trung tâm trực thuộc Sở hiệu quả hoạt động chưa cao.  Đối với những khó khăn, vướng mắc không thể tự tháo gỡ, ngành cần kịp thời báo cáo với tỉnh, để sớm có phương án điều chỉnh.