Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

Chiều 8/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan làm việc với các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương để nghe báo cáo kết quả một số nội dung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hải Dương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của tỉnh trong quý I năm 2024 về tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân sách nhà nước, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công… Đồng thời làm rõ một số kết quả về tình hình sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, xuất nhập khẩu, 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị

Cũng tại buổi làm việc, Hải Dương kiến nghị bổ sung các quy định pháp luật về chấp thuận chủ trương giao UBND tỉnh tiếp tục thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đã hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên các khu đất của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Đồng thời, kiến nghị hướng dẫn, làm rõ căn cứ và phương pháp tính các chi phí trong tổng mức đầu tư dự án mua sắm thiết bị như: chi phí quản lý dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí giám sát, lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện và trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn), chi phí dự phòng; hướng dẫn, làm rõ cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định phương án thiết kế của dự án mua sắm thiết bị trong lĩnh vực y tế. Kiến nghị hướng dẫn phương án giải quyết vướng mắc về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đại An II.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh VGP/Hải Minh)

Qua nghe báo cáo và các ý kiến kiến nghị, đề xuất của Hải Dương cùng giải đáp, làm rõ của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm có văn bản giải đáp, hướng dẫn, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất theo đúng chức năng nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, Hải Dương cũng như Hải Phòng, Quảng Ninh phải chủ động trong thực hiện các công việc với tinh thần, trách nhiệm cao hơn nữa. Những phần còn vướng mắc chủ động phối hợp với các bộ, ngành giải quyết để bảo đảm công việc diễn ra nhanh chóng, trôi chảy.

Về các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải cùng cố gắng, chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ xử lý theo thứ tự ưu tiên. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục vào cuộc giải quyết các kiến nghị của các địa phương phát sinh mới và trong các cuộc họp trước đây.