Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phối hợp tổ chức hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương.
​Theo đó, để hưởng ứng sáng kiến Giờ Trái đất của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), góp phần vào nỗ lực chung của thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2024.​

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương bảo đảm an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2024; thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc hưởng ứng sự kiện, phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 năm 2024. 

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xem xét tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn trong vòng 01 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất (20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị khi thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất cần lồng ghép với Chương trình tiết kiệm điện; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ./​