Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành công văn số 855/BCĐ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCMT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 22/01/2024 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các đơn vị của ngành Giáo dục cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp; gắn trách nhiệm và đôn đốc thực hiện công việc được phân công theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm". Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm “nguồn cầu" ma túy, tập trung vào công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, hạn chế tới mức thấp nhất số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy phát sinh mới, nhất là cán bộ, công chức làm việc trong các cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp tăng cường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp rà soát, phát hiện các trường hợp người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên để tổ chức đưa đi cai nghiện ma túy hoặc quản lý theo quy định. Tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi mua bán các loại ma túy, nhất là ma túy “núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử xung quanh các trường học, trên không gian mạng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; hướng dẫn, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh); Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện phối hợp với Công an cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp. Trong đó, quy định mỗi cơ sở giáo dục phải bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy tại đơn vị.

Tổ chức nắm thông tin về thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các nhà trường. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma túy để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cai nghiện hoặc tổ chức quản lý theo quy định đối với các trường hợp là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nghiện ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy để tư vấn, giúp đỡ.

Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên như: tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các hoạt động chính khóa, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, nhất là tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động phòng chống ma túy (Tháng 6) và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Xây dựng tài liệu tuyên truyền và triển khai đến các cơ sở giáo dục bằng hình thức phù hợp.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội các nội dung về phòng, chống ma túy và hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa để thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các nhà trường. Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Cung cấp số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận những thông tin phản ánh của giáo viên, học sinh, sinh viên về phòng, chống ma túy để tư vấn, hỗ trợ hoặc có biện pháp xử lý phù hợp.

Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện; tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho Trạm y tế cấp xã, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nhiều cơ sở giáo dục, tập trung đông học sinh, sinh viên. Chủ động, phối hợp với các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức cai nghiện ma túy cho các trường hợp người nghiện là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên theo quy định. Tạo cơ chế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi; các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố Chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp tại địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao

CV phoi hop phong chong MT.pdf