Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa Chiêm Xuân và cây vải

Trong thời gian tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, các đối tượng sâu, bệnh có xu hướng tiếp tục gia tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa Chiêm Xuân và cây vải.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng để điều tra, dự tính dự báo chính xác thời điểm phát sinh các lứa sâu, bệnh để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ đúng thời điểm, đúng diện tích, đúng loại thuốc, đảm bảo an toàn.

Đối với cây lúa: Điều chỉnh nước tưới, bón đủ lượng phân theo quy trình để đảm bảo cây lúa làm đòng, trỗ bông thuận lợi; chủ động diệt chuột và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cho lúa, trong đó chú ý phòng trừ kịp thời đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và phòng bệnh đạo ôn khi cây lúa bắt đầu trỗ bông,..

Đối với cây vải: Đảm bảo tưới đủ nước, bón đủ phân để cây nuôi quả, giúp quả lớn nhanh và hạn chế rụng; kịp thời phòng trừ khi các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gia tăng gây hại, trong đó, lưu ý phòng trừ sâu đục quả, rệp sáp, bệnh thán thư vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhất là trên diện tích vải sớm.

Đối với những vùng có diện tích vải phục vụ xuất khẩu: Thực hiện giám sát các hoạt động phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo sản phẩm quả vải đủ chất lượng phục vụ xuất khẩu; hướng dẫn việc thiết lập mới và thực hiện duy trì các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Đồng thời, giám sát chặt các hoạt động giới thiệu, quảng cáo phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Quán triệt nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm bán, tư vấn cho nông dân theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, cung ứng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành gây thiệt hại cho nông dân.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bố trí cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường phối hợp với cán bộ chuyên môn cấp huyện để điều tra, theo dõi, dự báo về thời điểm phát sinh, mức độ, phạm vi gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng; hướng dẫn cụ thể biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng theo từng thời điểm.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết không để vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu hành, lợi dụng dịch bệnh tăng giá làm thiệt hại cho bà con nông dân.

Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cơ quan chuyên môn cấp huyện tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ có hiệu quả.

CV chi dao phong tru sau benh tren lua va vai (4.2024)-SO NN.pdf