Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch Phòng chống bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng chống bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025.

​Kế hoạch Phòng chống bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản đưa ra nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn và hen phế quản trên địa bàn tỉnh để góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015-2025.

Mục tiêu đến năm 2025 là giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 80 người/100.000 người dân; Giảm tỷ lệ tử vong do bệnh lao xuống dưới 4 người/100.000 dân; Khống chế tỷ lệ mắc lao đa kháng thuốc dưới 5% trong tổng số những người bệnh lao mới phát hiện; Phấn đấu đạt 100% bệnh nhân lao không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cung cấp thuốc điều trị bệnh lao miễn phí bằng nguồn ngân sách của tỉnh...
Theo kế hoạch, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch này đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện; định kỳ, đột xuất hằng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao, Ban Quản lý dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản Trung ương, Bộ Y tế và UBND tỉnh về kết quả thực hiện của kế hoạch.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm tăng cường vận động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống bệnh lao; huy động nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để có thêm nguồn lực thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lao, COPD và hen phế quản tại các đơn vị thuộc công an tỉnh quản lý; chú trọng tới công tác phòng, chống bệnh lao tại các trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Phối hợp tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe và phòng, chống bệnh lao cho cán bộ, chiến sĩ công an, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng trong các đơn vị thuộc công an tỉnh quản lý.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện các quy định về phòng chống bệnh lao và các bệnh về phổi, đặc biệt là bệnh phổi nghề nghiệp cho người lao động tại nơi làm việc, quan tâm đến đối tượng lao động nữ, nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thương và các chính sách cho người bệnh lao.

​Sở Nội vụ xác định số lượng, vị trí việc làm và bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác dự phòng bệnh lao tại Bệnh viện Phổi.

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước về bảo hiểm y tế và chế độ BHXH cho cán bộ làm công tác phòng chống lao; đảm bảo cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh có chất lượng. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về phòng, chống bệnh lao và các bệnh không lây nhiễm cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các nội dung và hình thức phù hợp.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên, trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh lao theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được giao; phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND các huyện/thị xã/thành phố kiện toàn, thành lập, bổ sung thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh lao cấp huyện để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống lao theo Kế hoạch.

Ke hoach phong chong lao_ COPD_ HPQ den 2025.pdf