Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương quy hoạch xây dựng 4 vùng liên huyện, 9 vùng huyện.

Theo đó, vùng trung tâm (vùng 1) gồm toàn bộ không gian phát triển của TP. Hải Dương và các huyện Nam Sách, Gia Lộc. Đây là vùng đô thị dịch vụ tổng hợp trung tâm với TP. Hải Dương là đô thị tổng hợp đa ngành, trung tâm chính trị hành chính của tỉnh, trung tâm kinh tế đa ngành.

Vùng phía Tây (vùng 2) gồm toàn bộ không gian phát triển của các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện là phân vùng phát triển công nghiệp tập trung với quy mô lớn của tỉnh Hải Dương.

Vùng phía Đông Nam (vùng 3) gồm toàn bộ các huyện: Thanh Hà, Ninh Giang, Tứ Kỳ là vùng phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với sản xuất hàng hoá, phát triển các trung tâm công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ theo hướng tiên tiến.

Vùng phía Bắc (vùng 4) gồm toàn bộ TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành. Đây là vùng phát triển tổng hợp đa ngành với các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc của tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, xây dựng đô thị theo theo đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, đáng sống. Tại vùng này, phát triển công nghiệp - xây dựng là mũi nhọn; thương mại, dịch vụ, du lịch là quan trọng; nông, lâm, thủy sản là nền tảng, hỗ trợ phát triển bền vững. Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá tâm linh, liên kết du lịch gắn với hành lang du lịch Nội Bài - Bắc Ninh - Hải Dương - Quảng Ninh.