Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ngày Quốc tế Gia đình 15/5: Giá trị của một gia đình hạnh phúc

Các nghiên cứu đều cho thấy, mối quan hệ bền chặt trong gia đình góp phần mang lại sức khỏe tinh thần tốt hơn và thành tích học tập cao hơn cho mỗi cá nhân. Một người có nền tảng gia đình tốt đẹp sẽ có sức khỏe dồi dào, thu nhập cao hơn và dễ thành công hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Chú thích ảnh