Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Có 2 mức quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất theo Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ tịch nước.