Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khẩn trương giải quyết những vướng mắc một số dự án, công trình, quản lý đất đai, đào tạo nghề

Chiều nay 8/7, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện một số dự án, công trình, quản lý đất đai, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

​​​
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật về xây dựng nhà ở trong các khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, từ ngày 08/02/2021 (ngày Nghị định số 148 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 43 có hiệu lực) đến nay, các dự án đã quy định về khu vực xây dựng nhà ở trong các dự án khu dân cư, đô thị khi tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận dự án.Tuy nhiên, trong giai đoạn từ ngày 08/8/2010 đến trước ngày 08/02/2021, việc quy định về khu vực xây dựng nhà ở trong các dự án khu dân cư, đô thị không thống nhất, còn một số tồn tại, chưa phù hợp với quy định của pháp luật: Nhà ở, Đất đai, Phát triển đô thị trong từng thời kỳ, cụ thể còn 18 dự án khu vực thành phố, thị xã chưa có văn bản quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Trong khi đó, Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.


Đồng chí Nguyễn Trác Trung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhất trí về chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương mà Sở Xây dựng đề xuất; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng ngay sau cuộc họp này tổ chức họp và làm việc với từng nhà đầu tư, từng dự án bám theo các trục đường giao thông có quy mô lớn để thống kê, tìm hiểu vướng mắc, trong đó có nội dung liên quan đến quy định về xây thô nhà ở trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và thực tiễn của tỉnh Hải Dương, bảo đảm nguyên tắc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Cho ý kiến đối với báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động là chủ trương lớn, là chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, số doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh theo thống kê là 8.682 doanh nghiệp, sử dụng hơn 375.600 lao động. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên hơn 957.500 người. Tỉnh Hải Dương hiện có 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thực tế đang hoạt động giáo dục nghề nghiệp có 18 cơ sở và 12 Trung tâm GDNN – GDTX. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong doanh nghiệp đạt 35% trở lên, tỷ lệ lao động phổ thông, giản đơn trong doanh nghiệp còn dưới 65%. Thu hút 45% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.


Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần quan tâm nghiên cứu đến lộ trình, cơ chế chính sách để nâng tỷ lệ lao động có đào tạo tay nghề cao, hạ dần tỷ lệ lao động phổ thông, phân luồng nguồn cung. Đồng thời cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ từ nhà nước và doanh nghiệp đối với người học nghề. Tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện hoạt động đào tạo nghề nhằm cung ứng đủ về số lượng và chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp với dự báo nhu cầu lao động riêng trong các khu công nghiệp đến năm 2030 dự báo tăng gấp 3,5 lần so với hiện tại. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh về cơ sở dữ liệu tuyển sinh, tốt nghiệp THCS, THPT, thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp đạt mục tiêu đề ra. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các địa phương đánh giá sâu kỹ về tình hình hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, xem xét về quy mô, tính chất, năng lực đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để xác định mục tiêu đào tạo cho các cơ sở này phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu kết nối cung cầu lao động và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, chủ sử dụng lao động, các doanh nghiệp về việc tham gia giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp xây dựng lại báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đề xuất xây dựng nghị quyết đặc thù của tỉnh về các chính sách để hỗ trợ học sinh tham gia học giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thu hút đầu tư của tỉnh và quy định hiện hành, gồm 2 nhóm: lao động đào tạo trình độ cao; lao động đào tạo trình độ sơ cấp, phổ thông, lao động thường xuyên...


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận tại cuộc họp

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo về chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo báo cáo trình tự, thủ tục, công tác phối hợp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, gia đình, cá nhân (liên quan đến hồ sơ thủ tục xây dựng hoàn thành công trình), thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết; báo cáo công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền của người sử dụng đất, vướng mắc, khó khăn và đề xuất phương án giải quyết.