Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ra mắt Trang thông tin điện tử Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương

Sáng 23/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử (TTĐT) tại địa chỉ truy cập:  huunghi.haiduong.gov.vn.

ramatTTDT-LHHH-1.jpg

Lãnh đạo Sở TTTT trao giấy phép hoạt động Trang TTĐT cho đại diện Ban Biên tập 

Trang TTĐT chính thức được ra mắt đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đúng vào dịp kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ( 19/02/2002-19/02/2024).

Trang TTĐT của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương gồm các chuyên mục chính như: Tin tức hoạt động, Hòa bình – Hữu nghị, Đối ngoại – Hội nhập và Viện trợ nhân dân – Phi chính phủ nước ngoài; Đất và người Hải Dương; Thư viện video. Nội dung đăng tải nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan của Liên hiệp Việt Nam và Liên hiệp tỉnh; cập nhật và đăng tải thông tin về tình hính chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và cả nước; tình hình hoạt động của Liên hiệp Việt Nam và Liên hiệp tỉnh; Xây dựng mối quan hệ trực tuyến, chia sẻ thông tin chung giữa Liên hiệp Hải Dương với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật và các văn bản liên quan.

ramatTTDT-LHHH-2.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao quyết định thành lập Ban Biên tập Trang TTĐT cho Ban Biên tập

Trang TTĐT của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương cấp phép hoạt động là Trang TTĐT tổng hợp. Ban Biên tập Trang TTĐT gồm 6 người, Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT là ông Nguyễn Văn Nhang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.

ramatTTDT-LHHH-3.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút tượng trưng ra mắt Trang TTĐT 

Theo định hướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương,  sẽ phấn đấu đưa Trang TTĐT trở thành một kênh truyền thông chính thức, cập nhật, truyền tải các hoạt động của Liên hiệp Hải Dương tiếp cận gần hơn tới các cơ quan quản lý, các tổ chức hữu nghị thành viên và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.