Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TL-QLVH ngày 26/01/2024 của Cục Thủy lợi về việc rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1, kết thúc lúc 24h00’ ngày 28/01/2024.


Để chủ động cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2024 đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện công văn số 128/SNN-TL ngày 18/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi Đông Xuân và chuẩn bị đưa nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2024 và thực hiện Công điện số 02/CĐ-TL-QLVH ngày 26/01/2024 của Cục Thủy lợi về việc rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 1.

Đồng thời tranh thủ thời gian lấy nước còn lại của Đợt 1, tăng cường vận hành tối đa các công trình thủy lợi để lấy nước cho các diện tích gieo cấy phụ thuộc nguồn nước điều tiết bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Các địa phương có diện tích đủ nước cao phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lấy nước trong Đợt 1.

Trong thời gian trước khi lấy nước Đợt 2, các địa phương, đơn vị tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để lấy nước khi nguồn nước cho phép. Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao tiếp tục lấy và tích trữ nước vào hệ thống kênh mương để phục vụ giai đoạn tưới dưỡng.​