Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Siết chặt kê đơn, chỉ định trong khám, chữa bệnh

Sở Y tế vừa có công văn về tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám, chữa bệnh.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan, tập trung vào một số nội dung quan trọng, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược. Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi. Đối với việc sử dụng thuốc trong điều trị phải chỉ định sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, hợp lý, hiệu quả. Việc kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng của người bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đúng quy định kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục chỉ đạo công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; rà soát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy “hoa hồng", gây phiền hà cho người bệnh nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như quỹ bảo hiểm y tế…​