Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng Thế giới năm 2024

Ngày 23/4, Sở Y tế ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền tỉnh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị y tế trực thuộc; Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh triển khai hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng Thế giới năm 2024.

Tuần lễ tiêm chủng Thế giới năm 2024 diễn ra từ ngày 24-30/4/2024 cùng với thời điểm kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) toàn cầu, đây là dịp để tôn vinh thành tựu của TCMR, nêu bật tác động của Chương trình TCMR trong cứu sống, bảo vệ sức khỏe con người, thúc đẩy sáng kiến đổi mới nhằm tăng cường công tác tiêm chủng quan trọng này.

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng, huy động nguồn lực đầu tư của chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, Sở Y tế đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị triển khai thực hện hoặc lồng ghép triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng Thế giới năm 2024 từ ngày 24-30/4/2024 với chủ đề “Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông về tiêm chủng và hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng năm 2024.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ; tiếp tục tổ chức tiêm chủng thường xuyên đảm bảo đạt tỷ lệ, an toàn, hiệu quả.