Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Sở Công Thương vừa có văn bản gửi  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn.

​​Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  tăng cường tuyên truyền các quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh của địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin tuyên truyền về những hành vi vi phạm Luật an toàn vệ sinh lao động tới các doanh nghiệp, người lao động. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, quy chuẩn, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, đổ sập v.v. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm, các doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của ngành Công Thương cần chủ động rà soát kỹ các quy định, quy chuẩn, quy trình an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra; tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về công tác an toàn, vệ sinh lao động (nếu có). Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo từng vị trí làm việc của người lao; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng các huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn; tiến hành kiểm định, khai báo các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nhất là các loại máy móc, thiết bị có nguy cơ cháy, nổ cao như lò hơi, trạm biến áp, bồn chứa xăng dầu v.v. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người lao động tuân thủ nghiêm các quy trình, nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, tích cực học tập, bồi dưỡng kiến về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi nhằm phòng, chống tai nạn lao động tại nơi làm việc. Tổ chức đối thoại, chia sẻ các sáng kiến điển hình, mô hình hay trong triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động; các hoạt động thực hành, xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. Phát động phong trào thi đua, chiến dịch truyền thông thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị.