Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT)  vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện thị xã thành phố
​Theo đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt; đặc biệt là quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt với đường bộ đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn và mọi người dân để nâng cao hiểu biết về pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành;

Đối với ​UBND các huyện, thành phố có đường sắt đi qua chủ trì thực hiện rào chắn các lối đi tự mở vào 01 hộ dân để gom vào lối đi chung, rà soát các lối đi tự mở và bố trí, huy động nguồn kinh phí xây dựng làm êm thuận các lối đi; quản lý, theo dõi lối đi tự mở, ngăn chặn không để phát sinh nối đi tự mở qua đường sắt; chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt thực hiện giải toả các vị trí vi phạm tầm nhìn, hành lang ATGT đường sắt. Thường xuyên kiểm tra các xã, phường, thị trấn có đường sắt đi qua nghiêm túc thực hiện cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở đã được Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ kinh phí, hằng năm ký cam kết với các hộ dân tự bảo đảm an toàn giao thông có lối đi tự mở qua đường sắt; kiểm tra việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cảnh giới, chốt gác ATGT tại các lối đi tự mở theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT và các quy định khác có liên quan; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường sắt;

UBND huyện Kim Thành phối hợp triển khai dự án xây dựng đường gom với đường sắt theo chỉ đạo của UBND tỉnh để xóa bỏ lối đi tự mở.

Đối với Công an tỉnh và Sở Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT tỉnh đề nghị  chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thanh tra chuyên ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi mở lối đi trái phép qua đường sắt, lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGTĐS trên địa bàn.