Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến cán bộ, giáo viên, học viên kiến thức về vệ sinh phòng dịch; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng trẻ em, học sinh để dự phòng các bệnh không lây nhiễm, cung cấp đủ nước uống cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nước sạch sinh hoạt trong nhà trường.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh, trẻ em về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học.

Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường, lớp; thu gom, xử lý chất thải, rác thải trong nhà trường; diệt lăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh xung quanh khu vực trường học. Lồng ghép đưa các nội dung kiến thức về vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm vào các bài học chính khoá, sinh hoạt ngoại khoá của nhà trường. Đối với các bệnh dịch có vắc xin phòng bệnh như: sởi, rubella, ho gà, giáo viên nhắc nhở phụ huynh thường xuyên theo dõi thời hạn, lịch tiêm chủng của trẻ thực hiện tiêm chủng cho trẻ theo quy định.

Các trường cũng chủ động phối hợp với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường.