Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, huỷ hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:


Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 4164/KH-UBND ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh Phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng đúng quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự.

Chỉ đạo UBND các xã, phường có rừng, chủ rừng rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 - 2024, có phương án huy động lực lượng tham gia chữa cháy để chủ động xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, đặc biệt là các xã, phường có diện tích rừng gắn liền với các khu di tích lịch sử, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng khi vào mùa Lễ hội; các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm tăng cường phối hợp, chủ động trong nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ", khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Ban quản lý di tích lịch sử gắn liền với diện tích rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Chỉ đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở du khách thập phương khi tham gia các hoạt động chiêm bái, Lễ hội thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt là các quy định về sử dụng lửa, đốt vàng mã trên hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích… của Ban Quản lý di tích. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra tại các khu vực giáp ranh với diện tích rừng tập trung đông du khách; thông tin, báo cáo kịp thời tới chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng về các hành vi vi phạm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để phối hợp xử lý.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm có rừng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đốt rừng, phá rừng, khai thác, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật, không để xảy ra các điểm nóng về cháy rừng, phá rừng trên địa bàn; Tham mưu kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định các dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, chăn nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý hiếm). Phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản và mua, bán động vật hoang dã trái phép, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng để chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo sẵn sàng cho công tác chữa cháy rừng khi được huy động. Phân công lực lượng ứng trực tại trụ sở Hạt, Trạm Kiểm lâm để kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, đảm bảo các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng để cung cấp thông tin cho các cơ quan Báo, Đài truyền hình trên địa bàn tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng nắm bắt kịp thời và bố trí lực lượng chữa cháy theo phương án 4 tại chỗ nếu cháy rừng xảy ra.

Ban Quản lý rừng chủ động rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng, điều chỉnh, bổ sung các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao (nếu có) đặc biệt là diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ gắn liền với các Khu di tích lịch sử để bố trí lực lượng thường trực và đảm bảo quân số, phương tiện, thiết bị cần thiết thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, nhằm phát hiện sớm và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng để ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra. Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các hộ nhận khoán rừng thường xuyên canh gác lửa rừng, sẵn sàng tham gia chữa cháy nếu cháy rừng xảy ra. Nghiêm cấm các hoạt động xử lý, đốt dọn thực bì khi cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hộ nhận khoán rừng cố ý sử dụng lửa để đốt dọn vườn rừng, xử lý thực bì để cháy lan lên rừng. Kịp thời đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại của các vụ cháy rừng, đồng thời có giải pháp khôi phục lại diện tích rừng bị cháy.​​