Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát đánh giá đến từng phường, xã về thực trạng sản xuất, kinh doanh, công tác cấp phép đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu, thuốc lá theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng.

Cục Thuế tỉnh thực hiện tuyên truyền vận động, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, đăng ký sử dụng và dán tem điện tử theo đúng quy định, chuyển danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định cho UBND huyện, thành phố, thị xã và cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định.  

Cục quản lý thị trường tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh rượu trái phép, không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, dán tem trước khi lưu thông trên thị trường.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các địa phương khi có đề nghị; tiếp nhận và điều tra xử lý đối với các hành vi vi phạm có tính chất hình sự trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn; các hành vi trốn thuế với giá trị lớn.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn, xác định đúng thực trạng, tổng hợp đầy đủ thông tin về số lượng cơ sở sản xuất rượu thủ công, trong đó số cơ sở sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh, số cơ sở sản xuất rượu không nhằm mục đích kinh doanh; số cơ sở có giấy phép kinh doanh, số cơ sở đã đăng ký thuế, số thuế phải nộp/tháng; số cơ sở đã đăng ký sử dụng tem điện tử, số lượng tem sử dụng/tháng.

Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sản xuất rượu thủ công tuân thủ quy định của pháp luật. ​

2024-Tem -Du thao VB chi dao cua UBND tinh Hai Duong.pdf