Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều, công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm năm 2024 địa bàn thành phố Hải Dương

Để chủ động trong công tác an toàn công trình đê điều, công tác phòng, chống lụt bão, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Dương tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều, công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm năm 2024 địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Dương chủ động, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn công trình đê điều. Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống công trình đê điều, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều năm 2024 đã phê duyệt để hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo đúng thực tế, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ".

Chủ động triển khai và tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị các phương án hộ đê

Trong đó, cần phải tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống công trình đê điều, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều năm 2024 đã phê duyệt để hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo đúng thực tế, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ"; Tổ chức tập huấn, tập dượt khi điều kiện phù hợp cho các lực lượng hộ đê, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố; Tổ chức ra quân phát quang dọn dẹp mái đê, chân đê và trong phạm vi bảo vệ đê điều, dọn dẹp điếm canh đê phục vụ công tác tuần tra canh gác, phát hiện để kịp thời xử lý sự cố trong mùa mưa, lũ; giải tỏa, thanh thải vật cản, chướng ngại vật lấn chiếm bãi sông, lòng sông để đảm bảo thoát lũ; Tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động của các trạm bơm tiêu, các cống dưới đê, các cửa khẩu qua đê; Trong mùa mưa lũ cần có phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, từng tổ chức, cá nhân và các lực lượng PCTT&TKCN để tổ chức thực hiện các phương án đã lập.

Hoàn thành tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình trước mùa mưa, lũ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Dương Tổ chức kiểm tra, đánh giá các công trình thi công dang dở trên địa bàn, xác định các công trình không đảm bảo an toàn chống lũ; xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ xong trước ngày 15/5/2024 và chỉ đạo triển khai phương án theo quy định đảm bảo yêu cầu.

Đối với các công trình chưa hoàn thành các hạng mục đảm bảo chống lũ (đắp hoàn trả đê, lắp đặt cánh thép), yêu cầu Chủ đầu tư phải chỉ đạo thực hiện giải pháp hoành triệt tạm thời, bố trí vật tư, thiết bị, lực lượng thường trực trong suốt mùa lũ để sẵn sàng phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện xử lý khi có sự cố để đảm bảo an toàn công trình đê điều.

Đảm bảo an toàn công trình đê điều trong mùa mưa, lũ

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, bão; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động triển khai các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều theo phương châm “4 tại chỗ" khi có tình huống xảy ra; Tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều xảy ra; Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và tổng hợp, báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo quy định.

Đối với những cống dưới đê đã xảy ra sự cố những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công, phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đối với cống không đảm bảo an toàn cần hoành triệt tạm thời hoặc vĩnh viễn, lập phương án cấp nước (hoặc tiêu nước) hỗ trợ để hạn chế ảnh hưởng do việc hoành triệt cống; đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm quy trình đóng, mở.

Đối với những cống chưa có quy trình vận hành, yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi xây dựng, phê duyệt trước mùa mưa, lũ để tổ chức thực hiện ngay trong năm 2024.

UBND các phường, xã ven đê tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều, tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên các sông, bãi sông trên địa bàn, đặc biệt các vị trí đang có diễn biến sạt lở và thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về việc quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ, lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều; Tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ hoạt động nuôi cá lồng trên các tuyến sông trên địa bàn, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ nuôi cá lồng thực hiện ngay các biện pháp để không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của tuyến sông, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của các hộ nuôi cá lồng trong mùa mưa, lũ (thu hoạch cá trước mùa lũ, di chuyển lồng cá ra khỏi lòng sông hoặc vào vị trí phù hợp...); định hướng, yêu cầu các hộ nuôi cá lồng tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động nuôi cá lồng trên sông; Rà soát, điều chỉnh, xây dựng bổ sung các phương án đảm bảo an toàn, phương án ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng triển khai thực hiện để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có lũ cao, bão lớn xảy ra đối với các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn.

Tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư sinh sống, hoạt động tại bãi sông, thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo quy định Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt dân cư, công trình, nhà ở sát bờ sông, tại khu vực có diễn biến sạt lở.

CV dam bao an toan cong trinh de dieu TPHD.pdf