Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh

Sở Y tế có văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
​Theo đó, Sở Y tế yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh; các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thông tư của Bộ Y tế. 
 
Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và quản lý giá thuốc, cập nhật đầy đủ dữ liệu vào phần mềm liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc... và thường xuyên theo dõi hạn dùng của thuốc, tránh để thuốc hết hạn dùng. Đẩy mạnh việc bán thuốc bằng mã đơn thuốc điện tử… Việc quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lạm dụng, sử dụng thuốc sai mục đích, đối tượng…

 Đối với cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất: trước khi tiến hành mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, cơ sở phải làm thủ tục gửi về Sở Y tế…Đồng thời, giám đốc, thủ trưởng đơn vị phải có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, xác định trách nhiệm cho người phụ trách chuyên môn và người có nhiệm vụ bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất (không được giao cho người thực tập/học việc quản lý, bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất tại cơ sở)… Khi có thay đổi về người được cấp chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở phải gửi thông báo về Sở Y tế.