Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

​The đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh. 

Sở Giao thông vận tải  phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 4 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (trách nhiệm của người lái xe khi xe đang hoạt động trên đường; phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe). 

 Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và lực lượng chức năng các địa phương kiểm tra hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm hành vi vi phạm sử dụng các phương tiện ô tô chở khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng ngành Giao thông vận tải và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh; yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe; phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe tô tô; trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô. 

Ban An toàn giao thông tỉnh Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm phòng tránh các nguy cơ về tai nạn thương tích, tai nạn giao thông cho trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng (phòng Quản lý đô thị) và cơ quan chức năng địa phương rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh; thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị, phương tiện hoạt động đưa đón học sinh trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải đưa đón học sinh trên địa bàn; kiểm tra, nhắc nhở và ký cam kết với các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động vận tải. ​