Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường tuyên truyền, sử dụng các Video clip quảng bá du lịch Hải Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn về việc đề nghị tổ chức tuyên truyền, tăng cường sử dụng các Video clip quảng bá du lịch Hải Dương.
​​​​Theo đó, để đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh du lịch, giá trị về mảnh đất, con người, di sản văn hoá, ẩm thực đặc sắc… của tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng một số Video clip quảng bá du lịch Hải Dương được đăng tải trên các đường link sau:

1. Côn Sơn - Kiếp Bạc - Hành trình kết nối di sản

(https://drive.google.com/drive/folders/1cunAPgD7IU9NzT19gJ1qg-SYiIETi5dv);

2. Du lịch qua các Bảo vật Quốc gia trên mảnh đất xứ Đông - Hải Dương

(https://drive.google.com/drive/folders/1cunAPgD7IU9NzT19gJ1qg-SYiIETi5dv);

3. Ẩm thực Hải Dương - Hương vị tình thân

(https://drive.google.com/drive/folders/1cunAPgD7IU9NzT19gJ1qg-SYiIETi5dv);

4. Côn Sơn - Kiếp Bạc - Hành trình kết nối di sản

(https://youtu.be/89bMEKvRnIU);

5. Du lịch qua các Bảo vật Quốc gia trên mảnh đất xứ Đông - Hải Dương

(https://www.youtube.com/watch?v=HfllEc3qj8A&t=8s)

6. Ẩm thực Hải Dương - Hương vị tình thân

(https://www.youtube.com/watch?v=HfllEc3qj8A&t=8s)