Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tập huấn ứng dụng quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 21/6/2024, Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn ứng dụng quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các đối tượng là đại lý thuế.

Tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh Hải Dương, tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế và người đại diện của 04 đại lý thuế đang hành nghề tại địa bàn tỉnh Hải Dương.​
 

Theo đó, để hỗ trợ đại lý thuế trong công tác quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm ứng dụng “Hỗ trợ đại lý thuế lập, gửi hồ sơ, báo cáo đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử” đáp ứng các quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-TCT ngày 22/9/2022):

Tại Hội nghị, các đại lý thuế đã được nghe Giảng viên Tổng cục Thuế giới thiệu về Ứng dụng Hỗ trợ đại lý thuế lập, gửi hồ sơ, báo cáo đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Theo đó, bộ phận Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế đã hướng dẫn chi tiết các bước thao tác trên phần mềm ứng dụng, đồng thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hành thao tác trên hệ thống.

Dự kiến, ngày 01/8/2024, phần mềm chính thức đi vào hoạt động.