Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyêṇ , thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh đến tận thôn, khu dân cư kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch trong diện hẹp, không để phát sinh ổ dịch mới; xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. 

Tổ chức triển khai tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm phòng trong thời gian sớm nhất có thể. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh ; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh , sát trùng bằng vôi bột , hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. 

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để kịp thời thực hiện cập nhập lên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); xử lý nghiêm các trường hợp  dấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. - Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều h ình thức, nhất là qua hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y, y tế và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

CHI DAO PHONG CHONG BENH GIA SUC_ GIA CAM.pdf